Varastointi ja tullialue

LFS tarjoaa niin katettua kuin kenttävarastointia meri-, rautatie- ja maantieyhteyksin.

Katettua tilaa on tarjolla noin 32 000 m2 ja ulkokentillä 60 000m2.

Satama-alueella on myös 26 000m2 tullivapaata varastointitilaa, joten myös läpikulkutavaran käsittely onnistuu.

Tarjoamme tavaroiden varastointia ja käsittelyä Loviisan sataman kentillä ja varastoissa, jossa on 32000 m2 lämmittämätöntä tilaa. Kentällä lisäksi 60 000 m2. Kenttätilat ovat Loviisan sataman määräysvallassa ja niiden käytöstä sovitaan tarjouksittain ja sopimuksittain niin, että LFS voi sisällyttää ne tarjouksiinsa ja sopimuksiinsa
Alueella on raideyhteydet mutta ei varastojen sisälle.

Hinnoittelumalli:
Vaunujen purku tai lastaus perustuu käsiteltävään tavaraan ja tarvittavaan käsittelytapaan. Tavaran pitää olla purettavissa maan tasalta, käytössä ei ole lastaussiltoja vaunuihin. LFS purkaa/lastaa nosturilla kahmarilla avovaunuista ja haarukkatrukeilla/pyöräkuormaajilla vaunun sivusta maan tasolta.

Varaston hinnoittelu perustuu varastointiaikaan, tilankäyttöön sekä näihin liittyviin sovittuihin lisäpalveluihin. Lisäpalveluita ovat esimerkiksi huolinta, pakkaus, tuenta. Yhtä käsittely- tai varastointihinnastoa ei ole, vaan asiakkaan tarpeet ja tuotteen ominaisuudet määrittävät kulloinkin hinnoittelun perusteet: tavaran laatu, kiertonopeus ja mahdolliset lisäpalvelut muodostavat pohjan hinnoittelulle. Hinnoitteluun vaikuttavat volyymi sekä sopimuksen pituus, tavaran käsittely, tilankäyttö, paino, tilavuus, päälle lastattavuus, lämpötilavaatimus ym., joilla on olennainen vaikutus kustannuksiin.

Hinnoittelu käydään joka asiakkaan kanssa tarjouksen sisällössä erikseen läpi varaston käyttöaste huomioiden.
Sopimukset perustuvat veloitukseen tarvittavista tilasta, varastointi- ja käsittelytöistä, tietojärjestelmien käytöstä sekä muista mahdollisista lisäpalveluista. Sopimukset ovat eri pituisia asiakkaan tarpeesta riippuen. Eri mittaiset olemassa olevat sopimukset vaikuttavat varasto- ja kenttätilan saatavuuteen. Tarjousvaiheessa kartoitetaan tilatarpeet ja mahdollisuudet.

Nordström Group on perheyritys, jonka liiketoiminta-alueita ovat ahtaus, huolinta, logistiikka sekä laivan rahtaus ja -selvitys. Nordström Group on toiminut vuodesta 1914.
Yhteystiedot
Terminaalintie 1
07910 Loviisa
Finland
Y-tunnus: 0128927-2
sales@nordlfs.com
huolinta@nordlfs.com
tavaranvastaanotto@nordlfs.com
Puh. +358 (0)19 517 220