Historia

1920-luku
1930-luku
Hangosta Petsamoon
1940-luku
Sota-aika
1950-luku

Historia

Jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordströmin perustamasta varustamoryppäästä ja elämäntyösä ei voida kertoa ilman, että ensi kerrotaan lyhyesti hänestä itsestään.

Loviisan Puutarhakadulla asunut tullivartija Gustaf Adolf Nordström ja vaimonsa Maria Josefina os. Björk saivat 16.01.1894 pojan, joka kasteessa sai nimen Gustaf Ragnar Enos. Pojan lapsuus kului aluksi Viipurissa, jonne isän työkomennus vei perheen, mutta sen loputtua pian taas Loviisassa.

Meri oli aina kiehtonut Ragnar Nordströmiä, niinpä myös ensimmäinen työpaikka löytyi sen piiristä. Vastavalmistunut 18-vuotias – nykytermein – merkonomi, sai työpaikan konsuli Carl August Veltheimin laivanselvitys- ja rahtausliikkeessä.

Ragnar Nordström kuitenkin jätti kaikki tulevaisuuden suunnitelmat sikseen ja värväytyi jääkäriksi, saapuen salaisen matkan jälkeen Lockstedtin koulutuskeskukseen jouluna 1915.

Tapahtumat Itä-Karjalassa olivat osoittaneet Nordströmille, että raha ratkaisi aatteellisista ja kansallisista motiiveista nousseiden hankkeiden kohtalon. Taitavilla liiketoimillaan hänestä tuli suurliikemies ja lopulta Suomen suurin yksityinen laivanvarustaja.

Muiden laivanvarustajien tapaan hänen suhteensa ulkomaille olivat laajat ja monikerroksiset; Nordströmillä oli läheiset yhteydet mm. Ruotsin talouselämään sekä monien maiden kuljetus- ja sotilaspiireihin. Hän toimi myös Englannin konsulina. Hyvien yhteyksien ansiosta Nordström pystyi saamaan tietoa johtavien sotilaallisten ja poliittisten piirien päätöksenteosta.

Nordströmin vaikutusvaltainen asema tulee esiin etenkin sodanaikaisten asehankintojen yhteydessä. Talvisotaan hän oli ostanut Ruotsista omilla varoillaan panssaritorjuntatykkejä, konekiväärejä ja kiväärejä, joilla oli suuri merkitys mm. Lapin rintaman varustamisessa. Talvisodan jälkeen Nordström oli saanut tehtäväkseen Suomen valtion salaisen asehankintajärjestelyn. Näiden asetoimitusten vakuudeksi hän oli joutunut panttaamaan koko omaisuutensa.

Nordströmin kumartelematon asenne päättäjiin käy hyvin ilmi hänen muistelmissaan – Voitto tai Kuolema. Mannerheimiin suhteet olivat suorasukaiset, eikä J.K. Paasikivikään säästynyt hänen kritiikiltään. Tarjottua vuorineuvoksen titteliä eversti ei suostunut ottamaan vastaan.

Tämän suuren isänmaanystävän luonnetta kuvaa hyvin se, että hän pysyi koko elämänsä ajan uskollisena syntymäkaupungilleen Loviisalle; teki pääosin sieltä käsin pitkän ja osin uskomattomalta tuntuvan elänäntyön, vietti siellä vanhuutensa ja lepää nyt kaupungin vanhalla hautausmaalla.

Ragnar Nordström kuoli syntymäkaupungissaan joulupäivänä 1982, pari viikkoa ennen 89-vuotissyntymäpäiväänsä. Hänet haudattiin jääkäriupseerille kuuluvin sotilaallisin kunnianosoituksin tammikuun alussa 1983.

Loviisan kaupunki nimesi Ragnar Nordströmin kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupungin kunniaporvariksi hänen täyttäessään 60 vuotta 1954. Tälle kunnianosoitukselle hän antoi suuren arvon.

Lähteet:

Ilmari Elo / Loviisan Merenkulkuhistorian säätiö; Loviisalaisen perhevarustamon historia 1926 – 1970 Otavan Kirjapaino Oy 2007
Ragnar Nordström; Voitto tai kuolema WSOY Juva 1996