Hangosta Petsamoon

Petsamo oli tuona aikana kiinnostava lähinnä kalastusmahdollisuuksien takia. Silli ja turska liikkuivat suurina parvina Golfvirrassa rannikkoa pitkin itään kunnes eteneminen pysähtyi Kalastajasaarentoon,
joka ulottuu niemekkeenä kohti pohjoista heti Petsamonvuonon takana. Petsamonvuono ulottuu noin 15 km:n pituisena Jäämeren rannalta kohti etelää. Liinahamari oli jyrkkärantainen vuonon mutka noin 5 km:n päässä vuonon suulta sen länsirannalla. Vuonna 1935 kerrotaan Petsamon edustalla kalastaneen 1.150 alusta.

Liekö yhteydenpito Elfvingin tai jääkäritoveri Walleniuksen kanssa vaikuttanut asiaan, niin samoihin aikoihin Ragnar Nordström kiinnostui kalastuksen aloittamisesta Petsamossa. Yhteys sillinkalastuksen
aloittamiseen Islannin vesillä on selvästi nähtävissä, tarjosihan Petsamo työtä troolareille Islannin matkojen välillä. Uutinen Loviisan Kalastus Oy:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta joulukuussa 1931 kertoo, että yhtiön joitakin viikkoja aikaisemmin Tromssasta ostama kalastusalus Lappi miehistönään 8 suomalaista ja pari ulkolaista ammattimiestä on viime viikkoina harjoittanut kalastusta Petsamossa. Lappi sai pian rinnalleen toisen kalastusaluksen, Inarin. Laivat olivat kantavuudeltaan 10-15 tn ja varustettu turskan siimakalastukseen. Vuonna 1932 Ragnar Nordström kävi ensimmäisen kerran Petsamossa. Matkan tuloksena hän perusti Petsamon Kala Oy:n Loviisan Kalastus Oy:n tytäryhtiöksi harjoittamaan kalastusta Petsamossa. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimettiin Nina Nordströmin veli, luutnantti Viktor Seise. Yhtiön toiminta keskittyi
Paitahaminaan, jonne se rakensi laiturin ja kalankuivausalueen. Paitahamina sijaitsi Petsamovuonon suulla sen itärannalla. Sen lisäksi yhtiö rakensi kaksi muuta kalasatamaa, toisen Nurmensättiin, toisen
Vaitolahteen aivan Neuvostoliiton rajan tuntumaan. Kalanjalostusta varten hän perusti seuraavana vuonna Petsamon Öljy- ja Kalajauhotehdas Oy:n, joka sittemmin rakensi oman laiturin ja tuotantolaitokset Liinahamariin. Tehtaan kapasiteetti oli 100 tonnia kalajauhoa vuorokaudessa. Höyrytroolari Ruija lähetettiin Petsamoon samoin kuin Norjasta ostettu saman kokoinen Aunus.

Hyökättyään Norjaan keväällä 1940 saksalaiset estivät laivaliikenteen Itämerelle. Sen seurauksena vuosi 1940 oli vilkas Liinahamarin pienessä satamassa. Ragnar Nordström näki sataman mahdollisuudet
ja perusti nopeasti kolme uutta yritystä: Petsamo Shipbroker Oy, Petsamo Stevedoring Oy ja Liinahamarin Ahtaajat Oy. Lisäksi hän osti yrityksen nimeltä M. Rauanheimo Oy. Suurimmillaan Nordström- yhtiöiden palveluksessa Petsamossa oli noin 1.000 henkeä.

Saksalaiset miehittivät Petsamon kesäkuussa 1941, jolloin Englanti vastatoimena esti Suomeen lastia kuljettavien laivojen pääsyn Liinahamariin. Sinä vuonna oli sataman kautta ehtinyt kulkea tavaraa
noin 200.000 tonnia. Näin päättyi rahtiliikenne Suomen ainoaan Jäämeren satamaan kestettyään 14-15 kiihkeärytmistä kuukautta. Sen jälkeen aina vuoteen 1944 saakka kaikki liikenne satamassa oli saksalaisten sotilasliikennettä. Petsamo luovutettiin Neuvostoliitolle 19.9.1944.

Ragnar Nordström palasi muiden jääkäreiden kanssa Suomeen ja osallistui vapaussotaan joukkueenjohtajana (platoon commander). Tampereen valtauksen yhteydessä hän menetti oikean kätensä ja vietti vapaussodan lopun toipilaana. Vapaussodan jälkeen hän osallistui epäonnistuneeseen Itä-Karjalan vapaussotaan, ollen yksi sodan johtohahmoista.

1940-luku