PALVELUPAIKAN YLEISKUVAUS

1 PALVELUPAIKAN YLEISKUVAUS

1.1 Johdanto

Oy The FEDERATIONS STEVEDORE IN LOVISA AB tuotti tämän palvelupaikkakuvauksen EY:n
täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti.
Tavaraliikenneterminaali ja tullivarasto sijaitsevat Loviisan Valkon satamassa. Tuottamamme
palvelut ovat lastinkäsittely, huolinta ja varastointi.
Palvelupaikkakuvaus löytyy myös osoitteesta https://portofloviisa.fi/rautatieoperoija

1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä

Oy THE FEDERATIONS STEVEDORE IN LOVISA AB
Terminaalintie 1
07910 Loviisa
1.3 Voimassaoloaika ja päivitysprosessi
Palvelupaikan tiedot voimassa toistaiseksi ja päivitetään tietojen muuttuessa.

 

2 PALVELUT

2.1 Palvelun nimi
Tarjoamme direktiivin (2012/34/EU) liitteen II 2 b kohdan (peruspalvelu) mukaista
tavaraliikenneterminaalin lastaus-, purku-, välivarastointipalvelua osana alusten purkaus ja
lastaustyötä sekä huolitapalveluita.

 

3 PALVELUPAIKAN KUVAUS

3.1 Palvelupaikka
Junavaunujen purku / lastaus voidaan suorittaa joko terminaalin 7 yhteydessä raiteella 25 tai
kentällä muilla raiteilla 14,22,23,24,25,26 ja 29. Hiili ja bulk lasteille lähinnä raiteet 3,11,ja 14.

3.1.1 Sijainti
Loviisan Valkon satama, asema 00106.
Terminaalintie 1 07910 Valko.

3.1.2 Aukioloaika
Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab Terminaalintie 1 07910 Valko
Puhelin (019) 517210 www.nordlfs.com Y-tunnus 0128927-2
etunimi@nordlfs.com
Arkisin klo 7.00-23.00

3.1.3 Ominaispiirteet
Raiteet alueella ratapiirroksen mukaisesti.

 

4 PALVELUN VELOITUKSET

4.1 Tiedot maksuista
Tiedustelut palvelupaikan palveluiden maksuista esim. sähköpostitse osoitteeseen
myynti@nordlfs.com tai sales@nordlfs.com . Tarjouspyynnössä on käytävä läpi hakijan
yhteystiedot, kuvaus tuotteista, mahdolliset määrät ja kappalepainot ja koot sekä miten tuotteet
on pakattu sekä varastointi tarve. Hinnoittelussa huomioidaan mm. asiakkaalle tarjottava
palvelukokonaisuus, sopimuksen pituus, tuotteen ominaisuudet ja volyymi sekä mahdolliset
lisäpalvelut.

4.2 Tiedot alennuksista
Mahdollisista myönnettävistä alennuksista neuvotellaan erikseen mm. sopimuksen pituuden ja
volyymien perusteella, ja niihin voivat vaikuttaa myös esimerkiksi lastattavien tavaroiden
ominaisuudet.

4.3 Palvelun omatuotanto
Rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen oma palvelutuotanto ei ole mahdollista.

 

5 RAITEIDEN KAPASITETTIRAJOITUS

5.1 Painoraja
Suurin sallittu akselipaino 22,5tn.
https://portofloviisa.fi/rautatieoperoija

 

6 KAPASIEETIN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

6.1 Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset
Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää saapuvien tavaroiden kuvaukset, junien
saapumisaikataulut sekä volyymiennusteet, jotta palvelupaikassa voidaan varata sopivat resurssit
lastinkäsittelyä varten. Hakemukset tulee lähettää hyvissä ajoin vähintään 30 vrk ennen haluttua
palvelun alkamisen ajankohtaa.

6.2 Hakemuksiin vastaaminen
Palvelupyyntöihin vastaamisessa noudatetaan sääntelyelimen määrittämiä minimiaikoja
seuraavasti: palvelupyyntöihin, jotka eivät vaadi kapasiteetin koordinointia muiden
palvelunhakijoiden kanssa tai muita erityisjärjestelyjä, vastataan 14 päivän määräajan mukaisesti;
monimutkaisempiin palvelupyyntöihin vastataan 30 päivän määräajan mukaan. Kapasiteetin
niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä käyttöoikeuksia.
Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10
artiklan mukainen koordinaatiomenettely.
Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab Terminaalintie 1 07910 Valko
Puhelin (019) 517210 www.nordlfs.com Y-tunnus 0128927-2
etunimi@nordlfs.com

6.3 Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista
Asiakkaita informoidaan mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista sähköpostitse tai
puhelimitse.